Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

Ανεξίτηλο

Ταπεινά βήματα
μήπως τα ίχνη μείνουν